Förstahandskontrakt i Stockholm

Hem

Bostadsmarknad

Hyreskontrakt

Göteborg

Skåne

Om oss

 

Mobilnummer Lösenord

Bli kund

 

 

 

FÖRSTAHANDSKONTRAKT
Det vanligaste formen av hyreskontrakt är förstahandskontraktet. Ett förstahandskontrakt innebär att hyresgästen hyr lägenheten direkt av fastighetsägaren. Det var ursprungligen tänkt att förstahandskontraktet skulle replica watches den enda formen av hyreskontrakt men utvecklingen på bostadsmarknaden tvingade senare fram andra former av hyreskontrakt.

För att stärka hyresgästens ställning finns det lagar som säger att fastighetsägaren hublot replica sale får ta ut vilken hyra som helst. Hyran bestäms istället i förhandlingar mellan representanter för hyresgästerna (hyresgästföreningen) och de kommunala fastighetsbolagen. De privata fastighetsägarna får sedan inte avvika för mycket från de kommunala tag heuer replica uk i hyressättning. Det som bestämmer hyran är inte läget utan standarden på lägenheten; metoden att bestämma rolex replica sale kallas bruksvärdessystemet. Bruksvärdessystemet används i Sverige för att motverka segregationen i boendet, — man vill undvika att det uppkommer områden där bara rika har råd att bo. Systemet med hyresregleringar tillkom under andra världskriget och var tänkt att vara en tillfällig åtgärd. Det rolex replica uk få lägenheter och rädslan för att den uppkomna bostadsbristen skulle leda till kraftigt höjda hyror gjorde att hyresregleringen infördes. Syftet var att hålla boendekostnaderna nere och värna om de sämst ställda i samhället. Hyresgäst-föreningen har sedan fått en så stark ställning att regleringen av hyressättningen har varit omöjlig att avskaffa.


Det finns ytterligare en viktig faktor som stärker hyresgästens ställning gentemot fastighetsägaren och det är besittningsskyddet. Detta innebär att fastighetsägaren inte har rätt att säga upp hyreskontraktet med hyresgästen om inte hyresgästen inte har misskött sig på något sätt, t.ex. upprepade gånger inte betalt hyran i tid eller stört grannarna. Besittningsskyddet gör att den som en gång fått en attraktiv lägenhet inte kan tvingas att rolex replica så länge han sköter sig (givetvis med undantag för om fastigheten skall rivas eller motsvarande händelser).

En hyresgäst som vill flytta har rätt att byta sin lägenhet med en annan hyresgäst, ett så kallat byte. Byten är mycket vanliga vilket framgår av antalet bytesannonser i DN, SvD och på Internet: www.bytesguiden.com. Byten kommer att beskrivas närmare i avsnittet ”Tillvägagångssätt för att få ett förstahandskontrakt ”.

Om förstahandshyresgästen på grund av arbete eller studier tillfälligt måste lämna lägenheten har han rätt att hyra ut lägenheten till en andrahandshyresgäst. Förstahandshyresgästen står då för risken att andrahandshyresgästen inte betalar hyran eller förstör lägenheten. En andrahandsuthyrning får endast fortlöpa under en begränsad tid. I nästa avsnitt följer en beskrivning av hur man får ett andrahandskontrakt och vilka för- och nackdelar som finns med ett sådant kontrakt.

ANDRAHANDSKONTRAKT
Det finns två viktiga skillnader mellan ett förstahandskontrakt och ett andrahandskontrakt. Andrahandshyresgästen hyr lägenheten av förstahandshyresgästen och inte av fastighetsägaren, har inte besittningsrätt och måste därför flytta när hyrestiden gått ut.

För att en andrahandsuthyrning skall vara tillåten måste värden ha godkänt uthyrningen. Om förstahandshyresgästen har goda skäl att vilja hyra ut lägenheten kan värden dock inte neka till detta. Vill värden trots detta stoppa uthyrningen kan förstahandshyresgästen överklaga till hyresnämnden som sedan bedömer om skälen är tillräckligt goda. Godtagbara skäl kan vara arbete, studier på annan ort under en begränsad tid, eller att inleda ett samboförhållande i en annan lägenhet. Andra godtagbara skäl kan vara militärtjänstgöring eller tillfälligt frihetsberövande. Det är dock fullt möjligt för värden att tillåta en andrahandsuthyrning utan att förstahandshyresgästen har godtagbara skäl för uthyrningen. En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet utan värdens tillåtelse och utan godtagbart skäl riskerar att mista sitt kontrakt.

Det är vanligt att förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra av andrahandshyresgästen än den hyra han själv betalar till fastighetsägaren. Detta är inte tillåtet och andrahandshyresgästen har då rätt att kräva mellanskillnaden tillbaka. Vägrar förstahandshyresgästen att betala tillbaka är det enklast att ta kontakt med hyresnämnden.

Om lägenheten är möblerad har förstahandshyresgästen rätt att ta ut en viss extra hyra för det, dock inte en oskäligt hög hyra. Många förstahandshyresgäster kräver deposition av andrahandshyresgästen och detta är lagligt.

Det förekommer även fall då andrahandshyresgästen i sin tur hyr ut lägenheten till en tredjehandshyresgäst. Detta rekommenderas inte eftersom det är svårt för tredjehandshyresgästen att veta om värden har godkänt uthyrningen. Det är också vanligt att andrahandshyresgästen tar ut en överhyra av tredjehandshyresgästen.

Den som vill hyra ut sin lägenhet brukar annonsera i tex DN och SvD och på Internet: www.andrahandsguiden.com Det finns privata företag som förmedlar lägenheter i andra hand. Många som vill hyra ut sin lägenhet sätter upp lappar på universitet och högskolor eftersom det anses att studenter är bra hyresgäster. Ett annat sätt att få tag på ett andrahandskontrakt är att själv annonsera i ovan nämnda tidningar. Generellt gäller att det är svårast att få ett andrahandskontrakt i början på hösten (augusti/september) eftersom skolorna börjar då, lättast är det under sommaren. Det är större chans att få ett andrahandskontrakt som löper på några månader än ett som löper på ett eller några år. 

 

 

 

Bostadsguiden HB Box 157 161 26 Bromma
Tel: 08-612 69 63 Fax: 08-560 419 05 Epost:info@bostadsguiden.com